Segons la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través d’aquest web seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999 i normativa de desenvolupament. Les dades facilitades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, amb domicili a la plaça del Puig del Roser, 1, d’Olot.

El tractament d’aquest fitxer té com a finalitat atendre les sol·licituds d’informació i qualsevol altra qüestió que es plantegi, així com gestionar les comunicacions de l’organització i l’enviament d’informació. Per a exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment o per escrit a la seu de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa a l’adreça esmentada.