Vista parcial de la cercavila de Corpus, a la plaça del Carme. ACGAX. Servei d'Imatges. Fons Joan Antoni Satorre Tomàs. Autor: Joan Antoni Satorre Tomàs, 1962.