Vista parcial d'una processó de Corpus, a la plaça Major. ACGAX. Servei d'Imatges. Fons Joan Antoni Satorre Tomàs. Autor: Joan Antoni Satorre Tomàs, 1960.