Vista parcial de la plaça Major d'Olot durant la ballada de la sardana de Corpus. ACGAX. Servei d'Imatges. Fons Josep Berga i Boix. Autor desconegut, c.1900.