Vista parcial de la plaça Major d'Olot durant la ballada de la sardana de Corpus. ACGAX. Servei d'Imatges. Col·lecció d'imatges de Josep M. Dou Camps. Autor desconegut, 1917.