Vista parcial del passant de les parelles participants a la sardana de Corpus, a la plaça Major. ACGAX. Servei d'Imatges. Col·lecció L'Abans. Cessió d'Anna Montañá Gratacós. Autor: Emeteri Vélez Valls, 1928.