Vista parcial d'una processó de Corpus, a les escales de l'església parroquial de Sant Esteve d'Olot. ACGAX. Servei d'Imatges. Fons Joan Antoni Satorre Tomàs. Autor: Joan Antoni Satorre Tomàs, 1960.