Vista parcial del passant de les parelles participants a la sardana de Corpus, a la plaça Major. En segon terme, els Gegants. ACGAX. Servei d'Imatges. Col·lecció d'imatges de Josep M. Dou Camps. Autor: Josep M. Dou Camps, 1969.