Vista parcial de la sardana de Corpus, a la plaça Major. ACGAX. Servei d'Imatges. Fons Ajuntament d'Olot. Autor desconegut, 2003.