Vista parcial d'una catifa de flors durant dia de Corpus, a la plaça d'Esteve Ferrer. ACGAX. Servei d'Imatges. Fons Josep M. Melció Pujol. Autor: Josep M. Melció Pujol, c.1985.