Vista parcial del passant de les parelles participants a la sardana de Corpus, a la plaça Major. ACGAX. Servei d'Imatges. Col·lecció L'Abans. Cessió de Domènec Moli Serra. Autor desconegut, 1977.