Vista general de la sardana de Corpus, a la plaça Major, organitzada pel Centre Catòlic d'Olot, amb motiu del seu centenari. ACGAX. Servei d'Imatges. Col·lecció L'Abans. Cessió de Domènec Moli Serra. Autor: Jesús Coma Rico, 1978.