Vista parcial d'unes catifes de flors durant el dia de Corpus, al passeig de Miquel Blay, o Firal. ACGAX. Servei d'Imatges. Col·lecció L'Abans. Cessió de Pep Roura Bendicho. Autor: Pep Roura Bendicho, 1981.