Vista parcial d'una processó de Corpus al passeig de Miquel blay, o Firal. ACGAX. Servei d'Imatges. Col·lecció L'Abans. Cessió de Pep Roura Bendicho. Autor: Pep Roura Bendicho, 1983.