Rucs per a passejar. ACGAX. Servei d'Imatges. Fons Ajuntament d'Olot. Autor: Quim Roca Mallarach, 2013.