Protesta contra la celebració d'espectacles taurins abans de la cursa de braus. ACGAX. Servei d'Imatges. Fons Jaume Tané Cufí. Autor desconegut, 1996.