Campionat d'arada al camp de les Planotes del mas Subiràs. ACGAX. Servei d'Imatges. Fons Jaume Tané Cufí. Autor desconegut, 1992.