Plaça Móra, a Olot

Vista parcial de la plaça Móra, a Olot. En segon terme, al centre, la font de l'Àngel.