Carrer de Camil Mulleras, a Olot

Vista general del carrer de Camil Mulleras, aleshores d'Isabel II, a Olot.