Torre Pons i Tusquets, al passeig de Barcelona, a Olot

Vista parcial del passeig de Barcelona, a Olot. En primer terme, a l'esquerra, la casa Pons i Tusquets.