Fons comercials i d'empresa

JOAN ANTONI SATORRE TOMÀS

1956-1969

14.463 imatges

El fons de Joan Antoni Satorre conté 14.440 fotografies repartides en 383 reportatges, que corresponen a la faceta de l’autor com a fotoperiodista local. Aquesta obra recull alguns dels esdeveniments més rellevants que van tenir lloc a Olot entre els anys 1956 i 1969, sobretot les de caràcter popular (festes de barris, celebracions patronals, competicions esportives, etc.).

Joan Antoni Satorre Tomàs va néixer a Figueres l’any 1920. De jove, va estudiar a Barcelona, ciutat en la qual va començar a tenir contacte amb la fotografia. La Guerra Civil va truncar la seva eventual carrera com a farmacèutic, la professió que exercia el seu pare. L’any 1944 es va instal·lar a Olot, on va obrir un estudi i laboratori fotogràfic, Fotografía Moderna La Orquídea, en el carrer dels Clivillers. Cap a l’any 1953, la botiga es va traslladar al carrer de Francesc Serra i Ginesta.

Satorre va exercir com a retratista durant tota la seva vida, com a fotoperiodista en els setmanaris locals ¡Arriba España! i La Garrotxa (1955-1971) i, a finals dels anys seixanta, com a fotògraf industrial i publicitari (va ser un dels primers professionals olotins que va crear catàlegs per a indústries locals). Va ser un dels fundadors de l’Amateur Club Fotográfico y Cinematográfico, una secció de la Sociedad Recreativa Industria y Comercio creada l’any 1958. Va morir a Olot l’any 1985.

més informació sobre JOAN ANTONI SATORRE TOMÀS