Pont del Collell, a Olot, avui desaparegut

Pont del Collell, a Olot, desaparegut arran de l'aiguat de 1940. ACGAX. Servei d'imatges. Col·lecció d'imatges de Josep M. Dou Camps. Vicenç Grivé Coma, 1890.