Celebració de la diada de Sant Jordi, l’any 1932-1933.

Celebració de la diada de Sant Jordi davant del convent dels caputxins. ACGAX. Servei d'Imatges. Col·lecció d'imatges de Josep M. Dou Camps. Autor desconegut, 1932-1933.