Col·leccions

JOSEP M. DOU CAMPS

1857-1981

2.510 imatges

L’àlbum “Olot en el transcurs del temps” és una crònica fotogràfica de la ciutat des de finals del segle XIX fins al darrer quart del segle XX, en diferents àmbits, especialment l’evolució urbana. Bona part de les imatges corresponen a fotografies fetes pel mateix Dou (sobretot les posteriors a l’any 1960), però l’àlbum també inclou postals i reproduccions fotogràfiques de bona part dels fotògrafs que van treballar a Olot al llarg del segle XX. Com a complement de l’àlbum es conserva una llibreta manuscrita en la qual Dou anotava una breu descripció de cada una de les imatges.

Josep M. Dou Camps va néixer a Olot l’any 1906. Va fer els estudis primaris a l’escola pública i va aprendre dibuix amb els artistes locals Josep Berga i Boix i Iu Pascual. La seva formació posterior va ser autodidacta. Va treballar als tallers d’imatgeria religiosa El Arte Cristiano i Can Barnadas. Entre els anys 1932 i 1939 va ocupar el càrrec d’auxiliar a l’oficina d’Obres de l’Ajuntament d’Olot. Després de la Guerra Civil, va ser depurat i separat del servei de l’Ajuntament i va tornar a treballar com a decorador de sants, ara al taller de Can Castellanas. Va morir a Olot l’any 1991.

més informació sobre JOSEP M. DOU CAMPS