DEL 7 DE SETEMBRE AL 15 DE DESEMBRE DE 2013

EX MACHINA

SALA D’ACTES DE L’ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA, OLOT

A Ex machina. Arqueologia postindustrial a Olot, l’artista Quim Domene convida a reflexionar entorn de tres temes que vertebren formalment l’exposició. En primer lloc, l’objecte postindustrial com a ens independent s’emancipa del seu context industrial: l’artista s’apropia d’un objecte que ha deixat de desenvolupar la seva funció productiva i el reubica dotant-lo d’un context que no li és originalment propi. En segon lloc, la memòria de l’objecte postindustrial exposat evidencia la fragmentació, el trencament i el buit: l’oblit esdevé un element rellevant en la construcció de la memòria. I, finalment, el procés arxivístic i expositiu al qual han estat sotmesos aquests objectes els reomple d’un contingut nou: d’una banda, l’arxiu proporciona documentació sobre la peça i certifica la veracitat de la informació donada; de l’altra, la suposada neutralitat de l’espai expositiu força el visitant a redescobrir aquests objectes per si mateixos.